Medisinsk Forskning

Har du lyst til å prøve aller siste medikament for din sykdom og bidra til et bedre behandlingstilbud? Du får veiledning og tett oppfølging fra sykepleier og lege.

Vi rekrutterer nå pasienter til to studier:

Studie med en medisin som skal forebygge nye hjerte-kar hendelser for personer med overvekt eller fedme. Vi søker deg som har hatt hjerteinfarkt, hjerneslag eller har dårlig blodsirkulasjon. Du kan ikke ha diabetes. Medisinen kan gi noe vektreduksjon i tillegg til å forebygge nye hjerte-kar hendelser. Ta kontakt for mer informasjon.
Studie på diabetes type 2, hvor vi leter etter pasienter som oppfyller følgende kriterier:
Diabetes type 2
Langtidsblodsukker over 7%
Moderat nedsatt nyrefunksjon
18 år eller eldre
Det er ingen kostnader ved deltagelse i studier og du får dekket dine utgifter til transport i forbindelse med besøkene på klinikken. Du får tett oppfølging av lege og sykepleier og jevnlig helsesjekk.