Lege

Våre leger og behandlere tar seg tid til deg og har et godt blikk for din helse. Vi gir deg medisinsk trygghet.
Hos oss får du rask tilgang til dyktige leger med bred kompetanse. Våre fysioterapeuter og sykepleiere jobber sammen med legen om en helhetlig oppfølging tilpasset ditt behov. Vi samarbeider også med psykolog og gestaltterapeut. Vi benytter spesialister vi har tillit til og gir deg rask henvisning videre hvis du skulle ha behov for det. Vi tilbyr kort ventetid hos alle våre behandlere.

MEDISINSK TRYGGHET
M3 Helse er et privat medisinsk senter med høy kompetanse og rask tilgang. Vi tilbyr forebyggende tjenester og trygg oppfølging ved oppstått sykdom.

HELSE-KONTROLLER
Utvidet helsekontroll, Mannehelsekontroll og Livsstilhelsekontroll er alle helsekontroller vi har utarbeidet for å gi deg et godt utgangspunkt for å bevare god helse og livskvalitet.

ARBEIDSHELSE
Vi ivaretar den enkeltes helse på arbeidsplassen, igjennom regelmessige helsekontroller. Vi jobber også forebyggende sammen med våre virksomheter, for et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø.