Bedriftshelsetjeneste

M3 Helse er en verdiskapende samarbeidspartner for våre virksomheter innen systematisk HMS-arbeid, jobbnærvær og arbeidshelse.

Et helhetlig HMS-arbeid og et godt arbeidsmiljø basert på trivsel, tillit og ansvarlighet gir resultater! Medarbeidere som trives, presterer bedre. Vi ønsker å bli kjent med din bedrift. Det er gjennom den gode innsikten vi vil jobbe målrettet for en trygg, produktiv og attraktiv arbeidsplass. Alle ansatte i virksomheter som er tilknyttet vår bedriftshelsetjeneste har prioritert tilgang til våre medisinske sentre og betaler medlemspriser dersom de velger å bruke oss privat.