Migrene

Fra venstre Kristin Fjellstad, Hans Olav Høivik (lege), Bodil Dagfinrud Lund, Trude Myhrvold og Helge Opøien (lege)

Hodepine og Migrene er en hemmende lidelse og kan påvirke hverdagen til hele familien til den som er rammet.

Hør innslag på Radio Hamar om M3 Helses migrenetilbud:

Bruk opp- og ned-piltastene for å øke eller redusere lyden.
Hos oss får du en helhetlig vurdering og tilpasset behandling for din hodepine/ migrene. En grundig innledende undersøkelse er viktig for å kunne gi deg rett behandling. Hodepine og migrene kan påvirkes av din fysiske og psykiske helse. Livsstilsfaktorer som kosthold, arbeid og stressnivå er også av stor betydning. Ofte kan smertene gjøre at man skaper seg flere uvaner som kan trigge hodepinen. Vi tar oss derfor tid til å bli kjent med deg og din hverdag.

Et tverrfaglig team bestående av lege, sykepleier og fysioterapeut tilbyr grundig kartlegging og hjelp til deg med hodepine/migrene. Vi kan tilby både botox-behandling ved kronisk migrene og medisinering for øvrig. Ved første konsultasjon finnes mulighet for å treffe hele teamet samtidig. Vi har tett samarbeid med nevrolog. I tilbudet vårt har vi også kurs som «Stress mindre – lev bedre, medisinsk yoga og hvordan leve med kronisk hodepine. Vi har også individuell oppfølging i forhold til det å leve med smerter som påvirker hverdagen. Hva kan du selv påvirke? Vi har et godt samarbeid med psykolog og psykiatrisk sykepleier vi kobler inn ved behov.

Botox-behandling

Har du kronisk migrene, tilbyr vi botox-injeksjoner til deg som ikke har oppnådd tilfredsstillende effekt med annen behandling. Injeksjonene er et supplement til medikamentell behandling og har vist god effekt, både forebyggende og lindrende ved anfall. Behandlingen er ikke smertefull. Ved første besøk får du 60 min konsultasjon med lege og første injeksjon. Videre følges injeksjonene opp av sykepleier, med årlig oppfølging fra lege.

Vi samarbeider med ledende spesialister i Norge og som medlem hos Hodepine Norge får du medlemspris hos M3 Helse det første året uten å betale medlemsavgift.

Nytt legemiddel AIMOVIG

M3 helse har deltatt i flere av studiene og har god kjennskap til denne medisinen. Den gis som en injeksjon rett under huden en gang i måneden. Det jobbes med å få refusjon, og mye kan skje i løpet av våren 2019. Sprøyten kan settes av pasienten selv etter grundig opplæring av helsepersonell og pasienten følges opp hos lege.