Enhet for medisinsk forskning

M3 Helse har en egen enhet for medisinsk forskning. Her studerer vi effekten av helt nye legemidler og vaksiner. I den farmasøytiske industrien utvikles det hele tiden nye legemidler. Disse kan forebygge, lindre eller helbrede både alvorlige og mindre alvorlige tilstander. Medisinene og vaksinene må testes i kontrollerte studier før de kommer ut for fritt salg. I Norge skal alle studier godkjennes av myndighetene, Regional Etisk Kommite (REK) og Statens Legemiddelverk (SLV). Vår avdeling for medisinsk forskning er en foretrukket klinikk for slike kliniske studier.

For å kunne utvikle nye legemidler er vi helt avhengig av pasienter som vil delta i studier. Som deltager kan du få økt kunnskap og forståelse for sykdommen din. Du får god helsefaglig oppfølging og mulighet for å oppleve bedre effekt av behandling. I tillegg gjør du en viktig innsats for at nye legemidler kan gjøres tilgjengelige på markedet. På den måten kan millioner av mennesker rundt om i verden få trygg medisin som kan bidra til å forebygge, lindre eller helbrede deres sykdom.

M3 Helse bidrar hver dag til utviklingen av nye legemidler med flere pågående studier:

Høyt kolesterol
Diabetes
Overaktiv blære
Benskjørhet
Fibromyalgi
KOLS